Nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự Việt Nam

Hồ Sỹ Sơn TS

Giá bìa: 48,000 VND
Giá bán: 48,000 VND Chi tiết phí vận chuyển
Tiết kiệm: 0 (0%)
Đang có hàng.
Giao hàng nội thành trong vòng 24h bởi nhasachtritue.com

Giới thiệu nội dung

3 - 2009

Nhân đạo là giá trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xã hội loài người. Chính vị vậy Đảng và Nhà nước ta trước sau như một khẳng định sự cần thiết phải thiết lập và thực hiện nhân đạo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước và coi đó là một trong những nguyên tắc quan trọng của chính sách kinh tế xã hội cũng như của công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì nhân dân.

Cùng với những giá trị khác như công bằng, bình đẳng, dân chủ…, nhân đạo có vai trò to lớn đối với xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật và toàn bộ đời sống pháp luật của xã hội.

Tuy nhiên, trong nhiều sách báo pháp lý, vấn đề nhân đạo chưa được nghiên cứu tương xứng với vị trí và vai trò của nó. Việc làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về tư tưởng nhân đạo dưới khía cạnh pháp lý là hướng nghiên cứu cần thiết và quan trọng. Cuốn sách "Nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự Việt Nam" kết hợp nhuần nhuyễn trong một tổng thể phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu cụ thể, tác giả đã phân tích bản chất của nhân đạo, mối quan hệ giữa nhân đạo và pháp luật, nhân đạo với tính cách là nguyên tắc chung của pháp luật và nguyên tắc cơ bản của Luật Hình sự, mối liên hệ giữa nguyên tắc nhân đạo và các nguyên tắc khác của Luật Hình sự, phân tích và đánh giá thực trạng thể hiện nguyên tắc nhân đạo trong các quy định của Luật Hình sự hiện hành về đường lối xử lý hình sự, về trách nhiệm hình sự…

Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra các kiến nghị cụ thể về việc hoàn thiện pháp luật Hình sự trong thời kỳ đổi mới.

Mời bạn đón đọc!

 


Sách nên mua kèm với sách này

Nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự Việt Nam + Bộ luật hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giá bán tất cả: 82,000 VNĐ
Buy the selected items together

Khách hàng mua cuốn sách trên cũng từng mua một trong những cuốn sách dưới đây

Tiền là... ? (Trọn bộ 2 tập)
Tiền là... ? (Trọn bộ 2 tập)
Tác giả: Paul Loup Sulitzer
Giá bán: 120,000 VNĐ

Chi tiết sách

  • Số trang: 318
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Mã sách: 068093
  • Hình thức bìa: 2
  • Ngày xuất bản: 3 - 2009
  • Kích thước: 14
  • Trọng lượng: 350 gram (Phí vận chuyển)
  • Nhận xét: 3.8 out of 5 stars (101 customer reviews)
  • Số lần xem: 3570

Xem trích đoạn