Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Phương Đông

Nhiều tác giả

Giá bìa: 100,000 VND
Giá bán: 100,000 VND Chi tiết phí vận chuyển
Tiết kiệm: 0 (0%)
Tạm thời hết hàng.

Giới thiệu nội dung

2 - 2012
Để quản lý hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp thì kế toán có vai trò hết sức quan trọng. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra, kế toán sẽ giúp cho các nhà quản lý tại đơn vị, các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tượng khác có liên quan có cơ sở để đánh giá, kiểm soát, chỉ đạo và ra các quyết định cần thiết đối với hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp.
 
 
 Kế toán Hành chính Sự nghiệp là một môn học thuộc chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán, và trong thời gian tới là môn học chủ đạo trong chương trình đào tạo của chuyên ngành Kế toán Công. Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu giảng dạy môn học Kế toán Hành chính Sự nghiệp, Bộ môn Kế toán Công biên soạn quyển Kế toán Hành chính Sự nghiệp.
 
 Quyển sách trình bày đầy đủ nội dung và phương pháp, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến tất cả các hoạt động kinh tế, tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp, để qua đó tạo ra và cung cấp được các thông tin qua hệ thống báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng trong nền kinh tế.
 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN VÀ VẬT TƯ
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN
CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ, CÁC LOẠI NGUỒN VỐN VÀ CÁC QUỸ
CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU, CÁC KHOẢN CHI
CHƯƠNG 8: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Phụ Lục 1:      Sơ đồ tổ chức của Sở Tài chính tại một địa phương
Phụ Lục 2: .... Sơ đồ tổ chức của một bệnh viện
Phụ Lục 3: .... Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp
Phụ Lục 4:      Thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn các
loại tài sản cố định
 Phụ Lục 5:      Quy chế hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các khoản vay và viện trợ nước ngoài của Chính phủ
 Phụ Lục 6:      Một số thuật ngữ chuyên ngành thuộc Kế toán hành chính sự nghiệp
 
Mời các bạn đón đọc!

Sách nên mua kèm với sách này

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Phương Đông
Giá bán tất cả: 100,000 VNĐ
Buy the selected items together

Khách hàng mua cuốn sách trên cũng từng mua một trong những cuốn sách dưới đây


Chi tiết sách

  • Số trang: 434
  • Nhà xuất bản: Phương Đông
  • Mã sách: 099365
  • Hình thức bìa: 2
  • Ngày xuất bản: 2 - 2012
  • Kích thước: 15
  • Trọng lượng: 570 gram (Phí vận chuyển)
  • Nhận xét: 3.8 out of 5 stars (101 customer reviews)
  • Số lần xem: 484

Xem trích đoạn