sáng : tiền đầy ví
xăng đầy xe
ăn mặc kute
cất xe đi ngủ
tối:tắm rửa sạch sẽ
chải chuôt gọn gàng
ăn mặc đoàng hoàng
sữn sàng đi ngủ