Nếu không có hạnh phúc một đời
Hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng
Nếu không có hạnh phúc một năm, một tháng
Hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ
Sáng nay,
Tôi tìm thấy hạnh phúc
Sau một đêm yên giấc
Tôi nhìn thấy ánh xuân về
Trên một đóa hoa tươi

(Tế Hanh)