(Dân Việt) - Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga vừa tổ chức buổi giới thiệu 3 cuốn sách mới xuất bản về Việt Nam.

Đó là cuốn “Những nghiên cứu về Việt Nam” - là cuốn kỷ yếu về Việt Nam học được ra hàng năm, đây là số thứ 3 tập hợp những bài viết ngắn gọn giới thiệu về Việt Nam ở các góc độ khác nhau, với những tư liệu mới, cách tiếp cận mới... giúp người đọc hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam hiện nay.
Cuốn “Kinh tế Việt Nam hôm nay” của TS kinh tế Mazưrin tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế Việt Nam với chặng đường 25 năm chuyển sang nền kinh tế thị trường (1986 - 2010). Đặc biệt, cuốn “Biển Đông: Sự kiếm tìm khó khăn cho thỏa thuận” của TS lịch sử Lokshin đã đề cập một cách khách quan những vấn đề nóng hiện nay ở Biển Đông.
Hiền Hòa