(Dân trí) - Trong thời đại bùng nổ Internet, Murakami vẫn có thể khiến độc giả chịu bỏ tiền ra mua sách về đọc. Điều này khiến các nhà xuất bản Hàn Quốc tranh giành quyền xuất bản tác phẩm của ông....